Принцип васпитања за колектив и у колективу

Педагошки принципи
позитивне усмерености
повезивања теорије и праксе
јединства васпитних фактора
превентиве и перспективних линија
индивидуализације и социјализације
прилагођености узрасту
разноврсности
систематичности
опажајности
економичности
самоваспитања
паралелног дејства
колегијалности
ђачког управљања
племенитог такмичења

Принцип васпитања за колектив и у колективу је педагошки принцип који указује на неопходност социјализације сваког детета. Макаренко је најизразитије применио овај принцип у раду са младима.

Пожељне активности васпитача

уреди

Овај принцип треба испоштовати још од врло малог узраста, најпре у породици, а потом у обданишту и школи. Ипак, да би колектив био субјекат васпитања, он мора да има своју структуру, али и да омогућава повезивање и исказивање мисли слободно и демократично. У колективу дете је и објекат који прима утицаје, али и субјекат који утиче и преноси.[1]

Референце

уреди
  1. ^ Василев, С. & Ракић, Б. 1998. Школска педагогија. Култура: Београд.