Скупштина града Крагујевца

Скупштина града Крагујевца је највиши орган Града Крагујевца који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштина града Крагујевца

Грб Крагујевца
Врста
ВрстаЈеднодомни систем
Почетак новог сазива21. јун 2020.
Предводништво
Председник Скупштине градаМирослав Петрашиновић [1], СНС
од 21. јун 2020.
Заменик Председника Скупштине градаЗоран Младеновић [1], СНС
Број посланика87
Политичке
групе
  коалиција око СНС-а (46)
  Коалиција ЗС, СПО, БС  (17)
  Групe грађана - укупно  (9)
  Коалиција СПС, ЈС  (9)
  Коалиција ПОКС, МФ  (3)
  Коалиција СЦГ, БГС  (3)
[2]
Избори
Последњи избори21. јун 2020.
Веб-сајт
www.kragujevac.rs/lokalna-samouprava/skupstina-grada/

Скупштину града чини 87 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено.

Садашњи Председник Скупштине града Крагујевца је Мирослав Петрашиновић.

Скупштина града Крагујевца уреди

Скупштина града се сматра конституисаном избором председника Скупштине града и постављењем секретара Скупштине града.

Највиши правни акт Града је Статут, којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Града.

Статут доноси Скупштина града већином гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Град доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописом и Статутом.

Седницу Скупштине града сазива председник Скупштине града, по потреби, а најмање једном у три месеца. Седнице Скупштине града су јавне. Скупштина града може одлучити да седница Скупштине града не буде јавна из разлога безбедности и других разлога утврђених законом.

Скупштина града образује стална или повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина града, разматрају и претресају питања из надлежности Скупштине града, предлажу акта, као и сагледавају извршавање одлука, других прописа и општих аката од стране Градоначелника и Градског већа, у области за коју је свако радно тело задужено.

Скупштина града као радна тела може образовати одборе и комисије. Одбори и комисије могу се образовати као стална и повремена радна тела. Као стална радна тела Скупштина града образује 14 одбора, чији се назив, образовање, број чланова, организација и рад уређују Пословником Скупштине града и посебном одлуком Скупштине града. Повремена радна тела могу се образовати као одбори, комисије и сл. Скупштина града може образовати и анкетне одборе.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга питања везана за рад Скупштине града уређују се њеним пословником.

Резултати избора уреди

Резултати избора 2012:

Странка Гласови % Мандати
Верољуб СтевановићЗаједно за Крагујевац 34.319 37,28 37
Покренимо Крагујевац — Томислав Николић 16.694 18,13 18
Избор за бољи Крагујевац — Борис Тадић 11.676 12,68 12
Ивица ДачићСПС-ПУПС-ЈССлавица Ђукић-Дејановић 9.193 9,99 10
Преокрет — др. Зоран Тодоровић 5.149 5,59 5
Демократска странка СрбијеВојислав Коштуница 4.864 5,28 5
Укупно 88.503 100,00 87

Извори уреди

  1. ^ а б „Скупштина града”. Званични сајт града Крагујевца. Архивирано из оригинала 17. јан 2021. г. Приступљено 28. децембар 2020.  Проверите вредност парамет(а)ра за датум: |archive-date= (помоћ)
  2. ^ „Избори 2020” (PDF). Републички завод за статистику. децембар 2020. Приступљено 28. децембар 2020.