Спљоштени сфероидни систем

Спљоштени сфероидни систем у тродимензионалном простору представља ортогонални координатни систем настао ротацијом сфероида око мале оси, на којој се не налазе фокуси. Спљоштене сфероидне координате користе се да се реше различите парцијалне диференцијалне једначине, у којима гранични услови одговарају спљоштеном сфероиду са два фокуса на великој оси.

Oblate spheroidal coordinates half hyperboloid.png

ДефиницијаУреди

Најчешћа дефиниција издужених сфероидних координата   је:

 
 
 

где је   ненегативан реални број, а  .

Координатне површиУреди

Површи константнога   чине спљоштене сфероиде, што се види квадрирањем и сређивањем горенаведених релација:

 

Оне представљају елипсе, које се ротирају око z оси, која раздваја фокусе. Елипса у x-z равни има већу полуос дужине a cosh μ дуж x оси, а мања полуос је a sinh μ дуж z оси.

На сличан начин добија се и следећа релација:

 

из које се види да површи константнога   чине хиперболоиде.

Ламеови коефицијентиУреди

Ламеови коефицијенти скалирања су:

 
 

Инфинитезимални елемент запремине је:

 

а Лапласијан је:

 

Друга верзијаУреди

Спљоштени сфероидни систем може да се параметризира и са друге три координате  , које су са картезијевим координатама повезане следећом релацијом:

 
 
 

Ламеови коефицијенти друге верзијеУреди

 
 
 

Инфинитезимални елемент запремине је:

 

а Лапласијан је:

 

Трећа верзијаУреди

Трећа верзија система има следеће три координате   дефинисане са:

 
 
 

Ламеови коефицијенти скалирања су:

 
 
 .

Инфинитезимални елемент запремине је:

 

а Лапласијан је:

 

ЛитератураУреди

Види јошУреди