Технолошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Технолошки факултет се налази се у саставу Универзитета у Источном Сарајеву, једног од два државна универзитета у Републици Српској.

Faculty of Technology
ТипДржавни факултет
Оснивање30.12.1993. године
АфилијацијаУниверзитет у Источном Сарајеву
ДеканДраган Вујадиновић
Наставно особље47
Број студената400
Број одсека1
ЛокацијаЗворник, Босна и Херцеговина, Република Српска
Веб-сајт[1]

Историјат уреди

Технолошки факултет у Зворнику, је основан и почео да ради са првом генерацијом студената академске 1993/1994. године на основу Народне Скупштине Републике Српске о издвајању високошколских установа из Универзитета у Тузли. (Сл. гл. РС бр. 17/92). Тадашњи наставни план студијског програма Хемијско инжењерство и технологија подразумјевао је основне студије у трајању од пет година, при чему је постојао само један – општи смјер, без профилисања у оквиру одговарајућих ужих образовних области. Кадровску основу су чинили професори и сарадници који су до тада били запослени на Технолошком факултету у Тузли. За првог декана Факултета именован је проф. др Немања Поповић.

Од оснивања па све до краја 2006. године Технолошки факултет послује као правно лице, а од 2007. године до данас Факултет је организациона јединица интегрисаног Универзитета у Источном Сарајеву,, са јасно дефинисаним простором и осталим условима потребним за лиценцирање и добијање дозвола за рад.

У наведеном периоду, наставни процес је континуирано усавршаван у циљу повећања ефикасности студирања и усвајања најновијих научних сазнања, узимајући у обзир потребе привреде и сличне студијске програме. Од академске 2004/2005. године, наставна дјелатност на Факултету одвија се по наставном плану и програму прилагођеном Европском образовном простору, a који је у складу са концепцијом Болоњске декларације и препорукама Европске федерације за хемијско инжењерство (European Federation of Chemical Engineering, EFCE).

Почетком 2007. године извршено је лиценцирање првог циклуса студијског програма Хемијско инжењерство и технологија, а 2012. године екстерна евалуациона комисија подноси позитиван извјештај Агенцији за акредитацију Републике Српске, тако да је овај студијски програм постао један од пет акредитованих студијских програма на Универзитету у Источном Сарајеву.

Други циклус студија је лиценциран 2009. године а почео је са радом академске 2010/2011. године као први на Универзитету у Источном Сарајеву. Лиценцирање трећег циклуса студија на студијском програму Управљање прехрамбеним ланцем је завршено 2014. године а на студијском програму Хемијско инжењерство и технологија 2015. године, при чему је извршен упис првих студената докторских студија.

Факултет је добитник посебног признања Привредне коморе Републике Српске као најуспешнија високошколска институција на пољу сарадње са привредом у 2012. години, а од Министарства науке и технологије као најбоља научно-истраживачка институција у Републици Српској у 2013. години.

Технолошки факултет успјешно организује међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“ који се одржава сваке двије године, а предавачи су угледни истраживачи и научници из земље и свијета.

Технолошки факултет издаје категорисани научни часопис Journal of Engineering & Processing Management у ком се објављују радови аутора из земље и иностранства.

Студије уреди

На Технолошком факултету у Зворнику студије се изводе у три студијска циклуса.

Студије првог циклуса

Настава на првом циклусу студија се изводи у оквиру два студијска програма – СП Хемијско инжењерство и технологија и СП Биологија, у трајању од 4 године или 8 семестара (240 ЕЦТС). На студијском програму Хемијско инжењерство и технологија прве двије године се изводе по заједничком наставном плану, док се након завршене друге године студенти опредјељују за један од четири модула:

 • Хемијско процесно инжењерство и технологија
 • Инжењерство заштите животне средине
 • Прехрамбена технологија
 • Заштита на раду и заштита од пожара

Студије другог циклуса

Настава на другом циклусу студија се такође изводи у оквиру два студијска програма СП Хемијско инжењерство и технологија  и СП Еколошки мониторинг слатких вода, у трајању од 1 године или 2 семестара (60 ЕЦТС). Студијски модули на СП Хемијско инжењерство и технологија су:

 • Хемијско процесно инжењерство и технологија
 • Прехрамбена технологија
 • Инжењерство заштите животне средине
 • Заштита на раду и заштита од пожара

Студије трећег циклуса

Настава на другом циклусу студија се изводи у оквиру два студијска програма СП Хемијско инжењерство и технологија  и СП Управљање прехрамбеним ланцем, у трајању од 3 године или 6 семестара (180 ЕЦТС).

Руководство уреди

Декани Технолошког факултета од 1993. до данас

Проф. др Немања Поповић

1993-1998, 2003-2005

Проф. др Јован Сејменовић

1998-2001

Проф. др Милован Јотановић

2005-2012

Проф. др Миладин Глигорић

2012-2020

Проф. др Драган Вујадиновић

2020-...

Продекани за наставу Технолошког факултета

Проф. др Радмила Савић, 1995-2002

Проф.др Миладин Глигорић, 2004

Проф. др Митар Перушић,  2005

Проф. др Горан Тадић, 2007-2016

Проф.др Драган Вујадиновић, 2016-2019

Проф. др Славко Смиљанић, 2019-...

Продекан за финасије

Проф. др Јован Ђуковић, 2001-2005

Продекани за научно-истраживачку дјелатност и предузетништво:

Проф. др Милорад Томић, 2007-2016

Проф. др Александар Дошић, 2016-2019

Проф. др Светлана Пелемиш, 2019-…

Катедре уреди

 • Катедра за процесно инжењерство
 • Катедра за хемијску технологију
 • Катедра за хемију
 • Катедра за физичку хемију и електрохемијско инжењерство
 • Катедра за прехрамбену технологију

Ресурси уреди

У саставу Факултета налази се 14 лабораторија:

 1. Лабораторија – Биохемија и Органска хемија,
 2. Лабораторија – Општа и Неорганска хемија,
 3. Лабораторија – Аналитичка и Физичка хемија ,
 4. Лабораторија – Хемијско-процесно инжењерство,
 5. Лабораторија – Биологија и Микробиологија,
 6. Лабораторија – Неорганска и Органска хемијска технологија,
 7. Лабораторија – Заштита животне средине – Отпадне воде,
 8. Лабораторија – Електрохемијско инжењерство,
 9. Лабораторија – Аналитичка испитивања,
 10. Лабораторија – Реолошка испитивања,
 11. Лабораторија – Инструментална испитивања.
 12. Полуиндустријско постројење – Прерада меса,
 13. Полуиндустријско постројење – Топлотна обрада хране,
 14. Полуиндустријско постројење – Прерада жита и брашна.

Библиотека уреди

Технолошки факулет, посједује библиотеку са значајним фондом стручне литературе, из подручја хемијског инжењерства, хемије, термодинамике, физике, математике. Библиотека посједује дипломске радове, магистарске тезе и докторске дисертације из свих области технологија. Библиотека Факултета је библиотека отвореног типа и могу је користити сва заинтересована лица.

Види још уреди

Извори уреди

Спољашње везе уреди