Тризомија 21

Тризомија 21 је нумеричка аберација хромозома, анеуплоидија, при којој је хромозом број 21 у вишку. Ћелија човека тада има три хромозома 21, уместо пара као што је то код нормалних, здравих ћелија, а у укупном броју 47 хромозома.

Кариотип особе са овом тризомијом је:

  • 47, ХХ + 21 или
  • 47, XY + 21.

Последица ове анеуплоидије је Даунов синдром.