Физиологија биљака

Физиологија биљака је биолошка дисиплина која се бави проучавањем животних процеса биљака. Пошто је суштина животних процеса биљке претватрање сунчеве енергије у хемијску у процесу фотосинтезе, физиологија биљака има за циљ да утврди све путеве и процесе по којим биљка усваја, користи и преобраћује енергију, те је користи за синтезу нове органске материје. Биљна физиологија проучава и све пропратне радње које се везују за метаболизам биљака, односно све законе по којим биљка расте, развија се и размножава. С обзиром да су биљке најраспрострањеније на копну, и да дају огроман допринос стварању кисеоника и примарној продукцији органске материје, ту се истиче и значај физиологије биљака која све те процесе прати и проучава. Физиологија биљака проучава и механизме физиолошких адаптација биљака у процесу прилагођавања биљака новим условима средине. Услед кориштења биљака у разне сврхе од стране човјека, у свим наукама које се баве пручавањем искориштавања биљака (пољопривреда, биотехнологија, шумарство и сл.) физиологија заузима значајно мјесто.

Поддисциплине физиологије биљака
Дество хормона ауксина на раст биљке

На основу предмета проучавања, физиолоија би се могла подијелити у неколико под-дисциплина:

Спољашње везеУреди