Хороними су географски називи који се односе на области и веће целине.

Деле се на: