У геометрији, шестоугао или хексагон је многоугао са шест темена и шест страница.

Правилни шестоугао

Правилни шестоугаоУреди

Правилни шестоугао је шестоугао код кога су све странице једнаке дужине и сви унутрашњи углови једнаки.
Сваки унутрашњи угао правилног шестоугла има по 120° (степени), а збир свих унутрашњих углова било ког шестоугла износи 720°. Као што је могуће покрити раван једнакостраничним троугловима или квадратима, и правилни шестоугао има ту особину, па се може употребити за конструисање теселација.
Пчелиње саће има основне елементе у форми шестоугла управо зато што такав облик омогућава ефикасну и економичну употребу простора и материјала од кога је саграђено.

Ако приметимо да је правилни шестоугао састављен од 6 једнакостраничних троуглова, његова површина биће шест пута већа од површине једнакостраничног троугла и, ако му је основна страница дужине , биће дата формулом

Обим шестоугла коме је страница дужине биће једнак , дужина веће дијагонале је , а дужина краће дијагонале је .

Не постоји Платоново тело које чине правилни шестоуглови. Архимедова тела која су састављена и од шестоуглова су зарубљени тетраедар, зарубљени октаедар, зарубљени икосаедар (познатији као фудбалска лопта), зарубљени кубоктаедар и зарубљени икосидодеакедар.

КонструкцијаУреди

Правилни шестоугао се може конструисати уз помоћ лењира и шестара. Следећа анимација илуструје корак по корак, конструкцију правилног шестоугла коју је дао Еуклид, књизи IV, својих „Елемената“.

Анимирани приказ конструкције шестоугла помоћу шестара и лењира

Где се може видети шестоугаоУреди

Види јошУреди

Спољашње везеУреди