Fosfoglicerat mutaza

(преусмерено са Fosfogliceromutaza)

Fosfoglicerat mutaza (PGM) je enzim koji katalizuje osmi korak glikolize. On katalizuje interni transfer fosfatne grupe sa C-3 na C-2, što dovodi do konverzije 3-fosfoglicerata (3PG) u 2-fosfoglicerat (2PG) putem 2,3-bisfosfogliceratnog intermedijera.[1]

Pamilija fosfoglicerat mutaza
Identifikatori
SimbolPGAM
PfamPF00300
InterProIPR013078
PROSITEPDOC00158
SCOP3pgm
SUPERFAMILY3pgm
Fosfoglicerat mutaza 1 (mozak)
Identifikatori
SimbolPGAM1
Alt. simboliPGAMA
Entrez5223
HUGO8888
OMIM172250
RefSeqNM_002629
UniProtP18669
Ostali podaci
EC broj5.4.2.1
LokusHromozom 10 q25.3
Fosfoglicerat mutaza 2 (mišeći)
Identifikatori
SimbolPGAM2
Entrez5224
HUGO8889
OMIM261670
RefSeqNM_000290
UniProtP15259
Ostali podaci
EC broj5.4.2.1
LokusHromozom 7 p13-p12

MehanizamУреди

Fosfoglicerat mutaza je izomeraza. Ona prenosi fosfatnu grupu (PO32-) sa C-3 ugljenika 3-fosfoglicerata na C-2 ugljenik, formirajuči 2-fosfoglicerat. U reakciji učestvuju dve zasebne fosfatne grupe i krajnji fosfat na 2-ugljeniku nije fosfat koji je uklonjen sa 3-ugljenika.

U inicijalnom stanju enzima, aktivno mesto sadrži fosfohistidinski kompleks formiran fosforilacijom specifičnog histidinskog ostatka. Kad 3-fosfoglicerat uđe u aktivno mesto, fosfohistidinski kompleks je pozicioniran tako da olakša transfer fosfata sa enzima na C-2 atom supstrata, formirajući 2,3-bisfosfogliceratni intermedijar.

Defosforilacija enzimskog histidina aktivira lokalnu alosternu promenu u enzimskoj konfiguraciji koja sad poravnava supstratovu 3-C fosfatnu grupu sa histidinom aktivnog mesta enzima i olakšava tresfer fosfata, vraćajući enzim u njegovo inicijalno fosforilisano stanje, dok se produkt, 2-fosfoglicerat, otpušta.

ReakcijaУреди

3PG + P-Enzim → 2,3BPG + Enzim → 2PG + P-Enzim

ΔG°′=+1,1 kcal/mol

Ljudski proteini koji sadrže ovaj domenУреди

BPGM; PFKFB1; PFKFB2; PFKFB3; PFKFB4; PGAM1; PGAM2; PGAM4; PGAM5; STS1; UBASH3A;

ReferenceУреди

  1. ^ Linda A Fothergill-Gillmore, Herman C Watson. „The phosphoglycerate mutases”. Ур.: Alton Meister. Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology. 

LiteraturaУреди

Spoljašnje vezeУреди