Velika petorka, ruska petorica ili moćna gomilica (rus. Могучая кучка), bio je naziv za grupu ruskih kompozitora s polovine 19. veka. Grupa, čiji je predvodnik bio Milij Balakirjev, oformljena je u Sankt Peterburgu pod snažnim uticajem muzike Mihaila Glinke.

Milij Balakirjev (skroz gore)
Cezar Kjuj (gore levo)
Modest Musorgski (gore desno)
Nikolaj Rimski-Korsakov (dole levo)
Aleksandar Borodin (dole desno)

Cilj „Ruske petorke” bio je komponovanje muzike s korijenima u ruskom folkloru, umjesto oslanjanja na evropsku muzičku tradiciju. Romantizam je snažno uticao na rusku kulturu i nacionalnu svest, a njegovi najznačajniji predstavnici u muzici su bili upravo članovi „moćne gomilice”, osim Balakirjeva još i:

Članovi „Petorice” po svojim primarnim zanimanjima nisu bili muzičari, ali su bili muzički obrazovani. Suprotstavljali su se grupi profesionalnih muzičara koj su bili poznati pod nazivom „Akademičari”.