Дупло већа шема самогласника ИПА

Ово је верзија шеме ИПА самогласника направљена за прегледаче тренутно постављени на велике величине текста. Дакле, само су димензије шеме повећане.

предњи готово предњи средњи готово задњи задњи
затворен
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ  ʏ
 ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
a • ɶ
ɑ • ɒ
готово затворен
полузатворен
средњи
полуотворен
готово отворен
отворен

Где се симболи појављују у пару, десни представља лабијализовани самогласник.