Готово затворен самогласник

Самогласници
Види још: ИПА, Сугласници
Када се знакови појављују у паровима,
десни знак представља лабијализовани самогласник.

Готово затворен самогласник је врста самогласникa који настаје када је најподигнутији дио језика у позицији сличноме затвореног самогласника, али малко мање ограничен. Постоји у неким говорним језицима.

Идентификовано је 5 готово затворених самогласника, и у Међународној фонетској азбуци се обележавају следећим знаковима: