Затворен самогласник

Самогласници
Види још: ИПА, Сугласници
Када се знакови појављују у паровима,
десни знак представља лабијализовани самогласник.

Затворен самогласник је тип самогласникa који настаје при положају језика у непосредној близини усана, без стварања сужења уснама. Овај појам дефинисало је и прописало Међународно фонетско друштво, а постоји у многим говорним језицима. Затворен самогласник се често назива високи самогласник, јер се језик налази високо у устима током његовог изговора.

Идентификовано је шест затворених самогласника, и у Међународној фонетској азбуци се обележавају следећим знаковима:

Према схватањима фонологије, високи самогласник може бити било који самогласник које је затворенији од средњег самогласника. Другим речима, полузатворени, готово затворени, и затворени самогласници се сви могу сматрати високим самогласницима.