Златна була (1222) — издао ју је Андраш II од Угарске. Овом златном булом Андраш је потврдио права племства. Андраш II. је био син краља Беле III. и антиохијске кнегиње Ане Шатилон (Ana Chatillon).

Златна була из 1222. године

Повод за издавење документа

уреди

Краљ Андраш II. (мађ. András или Endre) је по повратку из крсташког рата затекао Мађарску државу у великом нереду. Почео је расипати новац и разбацивати државну имовину, што је довело до побуне нижег племства. На челу побуне је био краљев најстарији син Бела. Ниже племство је тражило поштовање закона и права. Краљ је био присиљен сазвати сабор и 1222. године издати докуменат о правима под називом Златна була. Тим документом је ограничена власт краља и самовоља великаша. Златна була је у почетку била привилегија а касније је прерасла у најзначајнији закон. На тај закон су се касније, приликом крунисања, сви краљеви заклињали.

Одредбе закона

уреди

Златна була се састојала од 31 чланка. У уводу краљ истиче како докуменат издаје да би обновио слободу племства, која је у ранијим раздобљима нарушена. Затим следе одредбе, неке од важнијих:

  1. Краљ или његов заменик су дужни да на дан Светог Стефана, 20. августа, у главном граду саслушати парнице и судити. Тада могу доћи и припадници нижег племства и изнети свој случај.
  2. Краљ не сме ниједног племића затворити, нити му одузети посед, ако га није суд осудио.
  3. Краљ не сме без дозволе племства прикупљати порез, нити залазити у њихове куће, села и ловишта.
  4. Изван граница државе, племство ратује на краљев трошак, ако је случај о освајачком рату, али у случају одбрамбеног рата сви се одазивају на свој трошак
  5. Нико осим Бана, краљевог заступника, дворског судије не сме имати две функције, а странци без дозволе државног већа не смеју имати никакву функцију.
  6. Црквена десетина се неће плаћати у новцу него у натури. Ново ковани новац ће вредети годину дана и то од Ускрса до ускрса.
  7. Јевреји не смеју бити чиновници у соланама, ковницама новца и на царини
  8. Жупаније се не смеју поклањати у наследно власништво
  9. Задња одредба даје племству право да у случају да се краљ не придржава Златне буле слободно побуни, протестно или оружано, без кажњавања због тога.

Златна була је издата у седам примерака али се ниједан оригинални примерак није сачувао. Најстарији сачувани препис је из 1318. године

Последице

уреди

Краљ Андраш није много марио за одредбе Златне буле, тако да је и даље наставио по старом, расипати новац и делити државне приходе у закуп. Поново је избила побуна на чело које је стало високо световно и црквено племство. Краљ је био приморан да изда нову Златну булу, која је поновила одредбе старе Златне буле и додата су четири нове одредбе. Најзначајнија разлика је била да у случају непридржавања одредби, пресуду донесе острогонски надбискуп, који их може казнити црквеним проклетством.

Спољашње везе

уреди

Литература

уреди