Изобарски процес

Изобарски процес је термодинамички процес који се одвија при константном притиску. Математички, изобарски процес се може представити Геј-Лисаковим законом

Слика 1: Изобарски процес на pV-дијаграму. Полуправа PAB (означена плавом бојом), представља изобару.

(где је V запремина, а T температура гаса), који се може директно извести из једначине стања идеалног гаса уз услов константности притиска. Изобарски процес се на pV-дијаграму графички представља изобаром (слика 1).

Рад гаса

уреди

Рад гаса при изобарском процесу може се израчунати као површина испод изобаре на pV-дијаграму (област VAVBBA на слици 1). Са слике се види да се рад, W, у општем случају при изобарским процесима може рачунати формулом

 

где је p притисак (константан током процеса), a   промена запремине.

Види још

уреди

Спољашње везе

уреди