Педагошки принципи

Педагошки принципи
позитивне усмерености
повезивања теорије и праксе
јединства васпитних фактора
превентиве и перспективних линија
индивидуализације и социјализације
прилагођености узрасту
разноврсности
систематичности
опажајности
економичности
самоваспитања
паралелног дејства
колегијалности
ђачког управљања
племенитог такмичења

Педагошки принципи или начела представљају смернице за рад васпитно-образовног рада. Они не представљају законе, већ системе знања, вештина и ставова до којих се дошло путем праксе, али и развитком педагошко-психолошке теорије. На развитак начела су утицали и развој науке и технике, али и друштвени односи кроз историју. Циљ им је да остваре жељено педагошко дејство.[1]

Извори

уреди
  1. ^ Василев, С. & Ракић, Б. 1998. Школска педагогија. Култура: Београд.