У органској хемији, арил се односи на функционалне групе или супституенте изведене из ароматичног прстена, нпр. фенил, нафтил, тиенил, индолил, етц.[1] „Арил“ се користи ради скраћивања имена или генерализације, и „Ar“ означава арил групу у хемијским структурним дијаграмима.[2][3]

Фенил група је најједноставнија арил група, овде везана за „R“ групу.

Фенил је једноставна арил група, C6H5, изведена из бензена. Толил група, CH3C6H4, је изведена из толуена (метилбензена). Ксилил група, (CH3)2C6H3, је изведена из ксилена (диметилбензена), док је нафтхил група, C10H7, изведена из нафталена.

Арилација је хемијски процес у коме се арил група везује за супстрат.

Види још уреди

Референце уреди

  1. ^ IUPAC nomenclature
  2. ^ Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart; Wothers, Peter (2001). Organic Chemistry (I изд.). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850346-0. 
  3. ^ Morrison Robert Thornton; Boyd Robert Neilson (2006). Organic chemistry. Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. ISBN 8120307658. 
  4. ^ Bock KW, Köhle C (2006). „Ah receptor: dioxin-mediated toxic responses as hints to deregulated physiologic functions”. Biochem. Pharmacol. 72 (4): 393—404. PMID 16545780. doi:10.1016/j.bcp.2006.01.017. 

Literatura уреди