Категорија (математика)

struktura u matematici

У математици, категорија (понекад звана апстрактна категорија да би се разликовала од конкретне категорије[1][2][3]) је колекција „објеката” који су повезани „стрелицама”. Категорија има два основна својства: способност асоцијативног састављања стрелица и постојање стрелице идентитета за сваки објеката. Једноставни пример је категорија скупова, чији су објекти скупови и чије су стрелице функције.

Ово је категорија са колекцијом објеката A, B, C и колекцијом морфизама означених f, g, g ∘ f, а петље су стрелице идентитета. Ова категорија се типично означава подебљавањем 3.

Теорија категорија је грана математике која настоји да генерализује сву математику у смислу категорија, независно од тога шта представљају њихови објекти и стрелице. Скоро свака грана савремене математике може се описати категоријама и то често открива дубоке увиде и сличности између наизглед различитих подручја математике. Као таква, теорија категорија пружа алтернативну основу за математику теорије скупова и друге предложене аксиоматске темеље. Генерално, објекти и стрелице могу бити апстрактни ентитети било које врсте, а појам категорије пружа фундаменталан и апстрактан начин за описивање математичких ентитета и њихових односа.

Поред формализације математике, теорија категорија се такође користи за формализацију многих других система у рачунарској науци, као што је семантика програмских језика.[4][5][6]

Две категорије су исте ако имају исту колекцију објеката, исту колекцију стрелица и исту асоцијативну методу састављања било којег пара стрелица. Две различите категорије могу се такође сматрати „еквивалентним” за потребе теорије категорија, чак и ако немају потпуно исту структуру.

Добро познате категорије су означене кратком речју великог почетног слова или скраћеницом у задебљаном или курзивном формату: примери укључују Скуп, категорију скупова и функције скупова; Прстен, категорију прстенова и хомоморфизме прстенова; и Топ, категорију тополошких простора и континуираних мапа. Све претходне категорије имају идентификацијску мапу као стрелице идентитета и композицију као асоцијативну операцију на стрелицама.

Класичан и још увек често кориштен текст у теорији категорија је Категорије за радног математичара аутора Сондерса Мака Лејна. Остале референце су дате испод у наведеној литератури. Основне дефиниције у овом чланку су садржане у првих неколико поглавља било које од тих књига.

Било која многострукост се може схватити као посебна врста категорије (са појединачним објектом чији су самоморфизми представљени елементима моноида), а то важи из сваки препоредак.

Историја

уреди

Теорија категорија се први пут појавила у чланку са насловом „Општа теорија природних еквиваленција”, који су написали Самјуел Ејленберг и Сондерс Мак Лејн 1945. године[7]

Дефиниција

уреди

Постоји много еквивалентних дефиниција категорије.[8] Једна најчешће коришћена дефиниција је следећа. Категорија C се састоји од

 • класе ob(C) објеката
 • класе hom(C) морфизама, или стрелица, или мапа, између објеката. Сваки морфизам f има изворни објекат a и циљни објекат b при чему су a и b у ob(C). Пише се f: ab, и чита „f је морфизам од a до b”. Пише се hom(a, b) (или homC(a, b) кад може да постоји конфузија у погледу тога на коју категорију hom(a, b) се односи) да би се означила хом-класа свих морфизама од a до b. (Неки аутори уместо тога пишу Mor(a, b) или једноставно C(a, b).)
 • за свака три објекта a, b и c, бинарна операција hom(a, b) × hom(b, c) → hom(a, c) се назива композиција морфизама; композиција f : ab и g : bc се пише као gf or gf. (Неки аутори користе „дијаграматски редослед”, пишући f;g или fg.)

тако да важе следећи аксиоми:

 • (асоцијативност) ако f : ab, g : bc и h : cd онда h ∘ (gf) = (hg) ∘ f, и
 • (идентитет) за сваки објекат x, постоји морфиуам 1x : xx (неки аутори пишу idx) звани морфизам идентитета за x, тако да за сваки морфизам f : ax и сваки морфизам g : xb, важи 1xf = f и g ∘ 1x = g.

Из ових аксиома се може доказати да за сваки објекат постоји тачно један морфизам идентитета. Неки аутори користе малу варијацију дефиниције у којој је сваки објект идентификован са одговарајућим морфизмом идентитета.

Референце

уреди
 1. ^ Адáмек, Јиří, Херрлицх, Хорст, & Стрецкер, Георге Е.; (1990). Абстрацт анд Цонцрете Цатегориес (4.2МБ ПДФ). Оригиналлy публ. Јохн Wилеy & Сонс. ISBN 0-471-60922-6. (now free on-line edition).
 2. ^ Freyd, Peter; (1970). Homotopy is not concrete. Originally published in: The Steenrod Algebra and its Applications, Springer Lecture Notes in Mathematics Vol. 168. Republished in a free on-line journal: Reprints in Theory and Applications of Categories, No. 6 (2004), with the permission of Springer-Verlag.
 3. ^ Rosický, Jiří; (1981). Concrete categories and infinitary languages. Journal of Pure and Applied Algebra, Volume 22, Issue 3.
 4. ^ Joseph A. Goguen (1975). „Semantics of computation”. Category Theory Applied to Computation and Control. Lecture Notes in Computer Science. 25. Springer. стр. 151—163. ISBN 978-3-540-07142-6. doi:10.1007/3-540-07142-3_75. 
 5. ^ Floyd, Robert W. (1967). „Assigning Meanings to Programs” (PDF). Ур.: Schwartz, J.T. Mathematical Aspects of Computer Science. Proceedings of Symposium on Applied Mathematics. 19. American Mathematical Society. стр. 19—32. ISBN 0821867288. 
 6. ^ Donald E. Knuth. „Memorial Resolution: Robert W. Floyd (1936–2001)” (PDF). Stanford University Faculty Memorials. Stanford Historical Society. 
 7. ^ Eilenberg, Samuel; MacLane, Saunders (1945). „General Theory of Natural Equivalences”. Transactions of the American Mathematical Society. 58 (2): 231—294. JSTOR 1990284. doi:10.2307/1990284. 
 8. ^ Barr & Wells, Chapter 1.

Литература

уреди

Спољашње везе

уреди