RIPEMD (RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) је класа криптографских функција за сажимање, креираних у Европи од стране Ханса Добертина, Антона Боселара и Барта Принела. Први алгоритми из те класе су дизајнирани 1996. године. Ови алгоритми су креирани на основу алгоритма MD4, и врло су слични алгоритмима из класе алгоритама SHA како по начину рада токо по брзини извођења.

Постоје више верзија овог алгоритма и то: RIPEMD, RIPEMD-128, RIPEMD-160, RIPEMD-256, и RIPEMD-320. RIPEMD је први који је креиран и због низ недостатка данас се не користи иначе је дужине сажетка од 128 бита. Остали алгоритми су наследници оригиналног RIPEMD алгоритма и број у њиховим ознакама представља дужину сажетака. RIPEMD-256, и RIPEMD-320 се данас могу сматрати веома сигурни првенствено због дужине њиховог сажетка.

  1. RIPEMD је алгоритам креиран у академским круговима, за разлику од SHA алгоритма.
  2. RIPEMD је мање популаран алгоритам, чиме је и мање проучаван.
  3. RIPEMD је непатентиран и слободан алгоритам.

У августу 1994. оригинални RIPEMD алгоритам је проваљен, односно пронађена је колизија[1].

RIPEMD сажеци уреди

Пример примене RIPEMD-160 алгоритма. Реченицу у ASCII формату „The quick brown fox jumps over the lazy dog“ пустићемо кроз RIPEMD-160 алгоритам и добићемо 160-битни излаз у хексадецималном облику

RIPEMD-160("The quick brown fox jumps over the lazy dog") =
37f332f68db77bd9d7edd4969571ad671cf9dd3b

Чак и најмања промена само једног слова у реченици имаће као резултат промену целокупног хексадецималног излаза. На пример променићемо d у c:

RIPEMD-160("The quick brown fox jumps over the lazy cog") =
132072df690933835eb8b6ad0b77e7b6f14acad7

Излаз RIPEMD-160 функције у случају празног стринга биће:

RIPEMD-160("") =
9c1185a5c5e9fc54612808977ee8f548b2258d31

Упоређење MD5, SHA-1 и RIPEMD-160 алгоритма уреди

Упоређења RIPEMD-160 алгоритма са MD5 алгоритмом показују да је RIPEMD-160 алгоритам сигурнији од MD5 алгоритма.

MD5 SHA-1 RIPEMD-160
Дужина дигеста 128 битова 160 битова 160 битова
Дужина блока 512 битова 512 битова 512 битова
Број корака 64 (4 x 16) 80 (4 x 20) 160
Највећа дужина поруке - 2^64-1 битова 2^64-1 битова
Примитивних логичких функција 4 4 5
Број константи 64 4 9
Запис битова Little endian Big endian Little endian

Референце уреди