Сулфонамид (хемија)

У хемији, сулфонамид је функционална група: -S(=O)2-NH2, сулфонилна група везана за аминску групу.

Структура сулфонамидне групе

Сулфонамид је такође једињење које садржи ову групу. Општа формула је RSO2NH2, где је R органска група. На пример, "метан сулфонамид" је CH3SO2NH2. Сулфонамиди се могу сматрати дериватима сулфонске киселине у којима је хидроксилна група замењена амино групом.

У медицини, термин "сулфонамид" се понекад користи као синоним за сулфонамидни лек, дериват или варијација сулфаниламида.

Органска синтеза уреди

Сулфонамиди се могу припремити у лабораторији на више начина. На пример, реакцијом сулфонил хлорида са аминима у синтези сулфонил-метиламида.[1] Доступни извор сулфонил хлорид је тозил-хлорид.[2]

Сулфинамиди уреди

Сулфинамиди (R(S=O)NHR) су амиди сулфинске киселине (R(S=O)OH). Хирални сулфинамиди као [то су терт-бутансулфинамид, п-толуенесулфинамид [3][4] анд 2,4,6-триметхyлбензенесулфинамиде [5] су значајни у асиметричној синтези.

Литература уреди

  1. ^ „п-толyлсулфонyл метхyл нитросамиде”. Органиц Сyнтхесес, Цолл. Вол. 4, п.943 (1963); Вол. 34, п.96. 1954. 
  2. ^ „Пyразоле, 3(ор 5)-амино-”. Органиц Сyнтхесес, Цолл. Вол. 5, п.39 (1973); Вол. 48, п.8 (1968). 
  3. ^ „Сулфонаминес (тхиооxимине С-оxидес): Асyмметриц сyнтхесис оф метхyл (Р)-(+)-β-пхенyлаланате фром (С)-(+)-Н-(бензyлидене)-п-толуенесуфинамиде” (ПДФ). Органиц Сyнтхесес, Цолл. Вол. 10, п.47 (2004); Вол. 77, п.50. 2000. 
  4. ^ „Препаратион оф Н-п-толyлсулфонyл-(Е)-1-пхенyлетхyлиденеимине” (ПДФ). Орг. Сyнтх 2007, 84, 129-138. 
  5. ^ „(С)-(+)-2,4,6-триметхyлбензенесулфинамиде” (ПДФ). Орг. Сyнтх. 2006, 83, 131-140.