Đuro Blažeka (Prelog, 18. april 1968) je hrvatski lingvist, leksikograf, dijalektolog i stručnjak za kajkavski jezik.

Osnovnu školu završio je u Prelogu (Međimurska županija). Srednju školu pohađao je u Varaždinu. 1992. godine diplomirao je kao profesor hrvatskog jezika i južnoslovenskih jezika u Zagrebu. Takođe je studirao u Salcburgu u Austriji. 1998. godine magistrirao. Doktorsku disertaciju odbranio je na temu međimurskih kajkavskih govora 2004. godine.

Od 1992. do 1999. godine predavao je hrvatski jezik u srednjim školama u Zagrebu. Od 1998. godine je predavač Hrvatskog jezikoslovnog učilišta na Učiteljskom fakultetu u međimurskom Čakovcu. Od 1. oktobra 2006. do 11. novembra 2008. bio je dekan visokoškolske ustanove, a od 12. novembra pomoćnik dekana Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

Više puta je bio gostujući predavač na dodiplomskim studijama na odeljenjima za slavistiku u Mađarskoj (Budimpešta, Sombathelj, Pečuj, Baja). Na Pedagoškom fakultetu u Bihaću ohrabrio je studente i asistente da izvrše vrlo detaljna istraživanja lokalnih govora sjeverozapadne Bosne.

Literatura uredi

  • S. Belović–Đ. Blažeka: Rječnik govora Svetog Đurđa (Rječnik ludbreške Podravine), Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet ISBN 978-953-7210-19-9

Spoljašnje veze uredi