Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci je osnovana 1998. godine. Potreba za ovakvom jednom visokoškolskom ustanovom je bila višedecenijska i suštinska. Velika koncentracija zainteresovanih mladih ljudi za umjetničke kategorije, kao i ogroman nedostatak školovanih glumaca, slikara i muzičara, su bili dovoljan povod jednom broju profesora-umjetnika, da realizuju postavljeni cilj: osnovati Akademiju umjetnosti. Koristeći iskustva i modele Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda, nastala je Akademija, koju su činili prvobitno odsjeci, a danas tri studijska programa – dramskih umjetnosti, muzičke umjetnosti i likovnih umjetnosti.

Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
Zgrada Akademije umjetnosti u Banjoj Luci
TipDržavni fakultet
Osnivanje1998.
AfilijacijaUniverzitet u Banjoj Luci
DekanMa Dragana Purković-Macan
LokacijaBanja Luka
Veb-sajtAkademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Prostorni, kadrovski i finansijski problemi koji su obilježili prve godine rada i postojanja, nisu bili prepreka da se vrlo brzo dođe do izuzetnih rezultata, kako u domaćim tako i u evropskim okvirima. Uz ogroman napor i izuzetne sposobnosti rukovodećih ljudi Akademije, došlo se do adekvatnog prostora za izvođenje nastave, vrhunskih kadrova iz ključnih umjetničkih oblasti i redovnog finansiranja, sa posebnim akcentom na ulaganje u mlade kadrove koji svoju budućnost vide na Akademiji.

U proteklim godinama postojanja ostvareni su rezultati kojima bi se ponosila i institucija sa daleko dužim stažom. Učešće studenata u umjetničkom, kulturnom i javnom životu Banje Luke i Republike Srpske je suštinsko i iz osnova je promjenilo opštu kulturološku klimu. Nosioci repertoara pozorišnih kuća su studenti Akademije ili pak oni koji su već diplomirali, zidove galerija i muzeja krase slike akademskih likovnih stvaralaca, a muzički život je u potpunosti kreiran od strane izuzetnih muzičara. Svako učešće studenata na nekom od Festivala u okruženju i Evropi ovjenčan je nagradama.

Objekti koji zadovoljavaju umjetničke potrebe na ukupnoj površini od gotovo 5.000 m².

Studijski programi uredi

Nastava se odvija u okviru tri studijska programa na Prvom i Drugom ciklusu studija:

  • Studijski program Likovne umjetnosti, sa smjerovima: Slikarstvo i intermedijalna umjetnost, Grafika i Grafički dizajn.
  • Studijski program Muzička umjetnost, sa smjerovima: Kompozicija, Dirigovanje, Etnomuzikologija, Muzička teorija i pedagogija, Solo pjevanje, Instrumenti sa dirkama, Trzalački instrumenti, Duvački instrumenti, Gudački instrumenti i Kamerna muzika.
  • Studijski program Dramske umjetnosti, sa smjerovima: Gluma, Pozorišna režija, Dramaturgija, Produkcija i Film i televizija.

Vidi još uredi