Aluminijum hidroksid

Aluminijum hidroksid, molekulska formula - Al(OH)3, je najstabilnije jedinjenje aluminijuma pod normalnim uslovima.[1][2] Može se naći u prirodi u obliku rude gipsit. Veoma je sličan sa hidroksidom aluminijum oksida, AlO(OH), i aluminijum oksidom, Al2O3, od kojih se razlikuje samo po količini vode. Ova tri elementa zajedno čine osnove rude, boksita. Sa kiselinama gradi Al(OH)2+ katjone. Aluminijum hidroksid se sastoji od jednog atoma aluminijuma i od tri OH- grupe

Aluminijum hidroksid
Nazivi
IUPAC naziv
Aluminijum(III)-hidroksid
Identifikacija
ECHA InfoCard 100.040.433
MeSH Aluminium+hydroxide
Svojstva
Al(OH)3
Molarna masa 78,00344 g/mol
Agregatno stanje Beli amorfan prah.
Gustina 2,4 g/cm³, основно.
Tačka topljenja 300 °C
Nerastvoran.
Opasnosti
Iritant (I)
R-oznake R36, R37, R38
S-oznake S26, S36
Tačka paljenja Nije zapaljiv.
Srodna jedinjenja
Drugi anjoni
Nema.
Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje materijala (na 25°C [77°F], 100 kPa).
Reference infokutije

Može se naći napisan i u obliku Al2O3.xH2O.

Aluminijum hidroksid je amfoterno jedinjenje.

Soli sa anjonom Al(OH)4- (slično kao i soli AlO2-) се понекад називају алуминати.

Извори uredi

  1. ^ Lide David R., ур. (2006). CRC Handbook of Chemistry and Physics (87th изд.). Boca Raton, FL: CRC Press. ISBN 978-0-8493-0487-3. 
  2. ^ Susan Budavari, ur. (2001). The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals (13th izd.). Merck Publishing. ISBN 0911910131. 

Spoljašnje veze uredi