Vlada Avde Huma je bila Izvršno veće SR Bosne i Hercegovine. Formirana je decembra 1953. i trajala je do 1956. godine. Ova Vlada je nasledila je Vladu Đure Pucara Starog.

Sastav Vlade

uredi
Izvršno veće SR Bosne i Hercegovine, 12.1953. - 1956.
Funkcija Slika Ime i prezime Stranka Detalji
Predsednik Vlade Avdo Humo SK Jugoslavije
potpredsednik Blažo Đuričić SK Jugoslavije od 1955.
Ministri
ministar za ekonomske odnose   Hakija Pozderac SK Jugoslavije do 1954.
ministar za budžet i ekonomiju od 1954.
Cvijetin Mijatović SK Jugoslavije

Vidi još

uredi


Izvršno veće SR Bosne i Hercegovine

19531956.