Kompozicija (muzika)

Reč kompozicija (en. fr. composition)[2] ima dvojako značenje:

Početni taktovi kompozicije Radivoja Lazića-    Vlastimira Peričića, Končertino za klarinet i klavir, 1998. godine[1]

1. Muzičko delo. Ono može biti: vokalno, vokalno-instrumentalno i instrumentalno. Osoba koja stvara kompoziciju naziva se kompozitor. Muzički obrazovani kompozitori kompozicije beleže notama, iz kojih sviraju muzičari izvođači.

Kompozicija može biti mala forma, kao što je pesma, a može biti i složena forma, kao što su simfonija, kantata, opera ili oratorijum.[3]

Postoje narodne, zabavne, džez i klasične kompozicije. Zavisno od namene i broja izvođača, one se dele na:

  • Solističke kompozicije, pisane su za solo instrument ili solo glas, a mogu biti i uz pratnju nekog instrumenta ili orkestra.
  • Kamerne kompozicije, pisane su za zajedničko muziciranje u malim sastavima (duo, trio, kvartet itd.).
  • Orkestarske kompozicije, pisane su i aranžirane (orkestrirane) za orkestre.
  • Horske kompozicije koje su pisane i aranžirane samo za hor bez pratnje, zovu se a kapela (a cappella); dok horske kompozicije mogu biti i uz pratnju nekog instrumenta ili orkestra.

2. Nauka o komponovanju. Kao predmet, predaje se i izučava u muzičkim školama i na fakultetima, na odseku za kompoziciju. Tu nastaju muzički obrazovani kadrovi - kompozitori.[4]

Reference

uredi

Spoljašnje veze

uredi