Komunistički univerzitet nacionalnih manjina Zapada

Komunistički univerzitet nacionalnih manjina Zapada (rus. Коммунистический университет национальных меньшинств Запада), skraćeno KUNMZ, je univerzitet osnovan odlukom Saveta narodnih komesara 28. novembra 1921. godine u Moskvi, u svrhu obrazovanja partijskih kadrova iz zapadnih regiona Rusije i Povolških Nemaca.

U periodu od 1929. do 1930. godine na Univerzitet su počeli pristizati pripadnici komunističkih partija iz Centralne Evrope, Skandinavije, Balkana i Italije. Univerzitet je uskoro prilagođen da bude internacionalna škola i za obrazovanje kadrova iz ostalih komunističkih partija Evrope, kako bi se prikazao duh „bratskih komunističkih partija“. Program obrazovanja je u proseku trajao od dve do tri godine. Nakon završetka obrazovanja, strani kadrovi bi odlazili natrag u svoje zemlje.

Prvi rektor Univeziteta bio je Julijan Marhlevski. Kroz školovanje u Univerzitetu prošlo je nekoliko hiljada partijskih radnika različite nacionalnosti. KUNMZ je ukinut 7. i 8. maja 1936. godine odlukom Izvršnog komiteta Kominterne.[1]

Jugoslovenski sektor KUNMZ uredi

Na KUNMZ-u je među ostalima postojao i Jugoslovenski sektor. Mnogi članovi Komunističke partije Jugoslavije su krajem 20-ih i za vreme 30-ih godina pohađali predavanja na Univerzitetu.

Neki slušaoci predavanja bili su:

Neki od predavača na Jugoslovenskom sektoru bili su:

Neki od upravitelja sektora bili su:

  • Ivan Krndelj
  • Nikola Kovačević
  • Bracan Bracanović
  • Roman Filipčev

Reference uredi

  1. ^ Antonov G. V. Kommunističeskiй universitet nacionalьnыh menьšinstv Zapada[mrtva veza] // Bolьšaя sovetskaя эnciklopediя: V 30 t. T. 12. Kvarner — Koigur. / Gl. red. A. M. Prohorov. — 3-e izd- M.: "Sovetskaя эnciklopediя", 1973. — 624 s.