Konstantna funkcija

Konstantna funkcija je funkcija čija se vrednost ne menja, odnosno funkcija čiji je kodomen samo jedna konstantna vrednost.

Primeri konstantnih funkcija: sve konstantne funkcije koje kroz ceo kodomen uzimaju istu vrednost, odnosno vrednosti 8, 4.2 i -3.6 u prikazanim primerima.

Definicija uredi

Funkcija f : AB, koja preslikava skup A u skup B je konstantna funkcija ako za sve vrednosti x i y iz A važi: f(x) = f(y), odnosno ako za sve vrednosti domena daje uvek istu vrednost kodomena.

Konstantna funkcija se obično označava sa f(x) = C, gde C predstavlja konstantu.

Svojstva uredi

Svojstva konstantne funkcije u skladu sa kompozicijom funkcija:

Neka je f : AB, je konstantna funkcija.

  • Za sve funkcije g, h : CA, f o g = f o h, (gde kružić "o" označava kompoziciju funkcija).
  • Kompozicija f sa bilo kojom drugom funkcijom je takođe konstantna funkcija.


Kako izvod neke funkcije po nekoj promenljivoj pokazuje koliko se funkcija menja sa promenom te promenljive i kako konstantna funkcija ne varira, sledi da je izvod konstantne funkcije 0, odnosno:

  • Ukoliko je f realna funkcija realne promenljive definisana na nekom intervalu, onda je f konstantna ako i samo ako je njen izvod u svakoj tački 0.


Svojstva konstantne funkcije, koje se ondose na konstantnu funkciju u širem, topološkom smislu:

Konstantna polinomna funkcija uredi

Kod polinomnih funkcija, svaka ne-nula konstantna polinomna funkcija se naziva polinomom nultog stepena. Dakle, polinom   bi se nazvao nula polinomom, ako bi mu svi koeficijenti bili nula, odnosno  , gde je i = 0,1,2, ..., n. Polinom   bi se nazvao konstantnim polinomom, ako bi svako  , gde je i = 1,2, ..., n, tj. ako bi mu svi koeficijenti osim   bili nula, gde   može biti proizvoljno.

Prazna funkcija uredi

Što se tiče prazne funkcije, tj. funkcije čiji je domen prazan skup:  , nju se u literaturi može često naći definisanu kao konstantnu funkciju. Međutim, ako se ta funkcija posmatra u topološkim prostorima, dolazi do spornih pitanja treba li je definisati kao konstantnu funkciju ili ne.

Vidi još uredi