Liguri su bili antički indoevropski narod, koji je govorio ligurskim jezikom. Nastanjivali su područje današnje regije Ligurija, na severozapadu današnje Italije. Ligurski jezik je bio indoevropski i imao je sličnosti sa italskim i keltskim jezicima.

Liguri u Italiji gvozdenog doba