Lopta je predmet zastupljen u mnogim sportovima. Lopte su najčešće sfernog oblika to jest oblika kugle ili jajolikog izgleda stim da je veličina, izgled, materijal izrade, masa te oblik prilagođen sportu za koji je namenjena. Velika većina lopti proizvodi se od gume, ako ne cele onda samo deo koji podržava oblik, funkciju ili pak unutrašnjost ispunjenu vazduhom dok se neke prave ili su pravljene od životinjske kože i iznutrica (mehura), papira, plastike, kamena i tkanina. Kod srednjoameričkih naroda nekada je ljudska lobanja zavijena te korišćena kao lopta.

Lopta potiče od srednjoameričkih domorodaca; Olmeka, Maja, Asteka i njihovih bliskih naroda, premda je poznato da su i druge kulture bile upoznate sa loptom i imali su igre loptom puno pre susreta sa civilizacijama Novog sveta naročito u Evropi te Kini.

GalerijaUredi

Spoljašnje vezeUredi