Multimedija (multimediji) je naziv za one medije koji su kombinacija više različitih medija. Multimedije karakteriše multimedijalni doživljaj, po pojavnim oblicima (perceptivnim vidovima informacija, tj. logičkoj strukturi) i prenosnim putevima(fizički prenosnim putevima) višestruk, simultan, snažan doživljaj, u najširem smislu to je protok informacija između izvođača i publike. Ovaj pojam se susreće i u svetu zabave (muzike, video i računarskih igrica...) ali i u telekomunikacijama i svetu računara.

Multimediji mogu biti:

Tekst
Zvuk
Slika
Animacija
Video
Interaktivnost

Smatra se da je multimedij postao fenomen savremenog društva, koji u najužem smislu možemo posmatrati kao papir, vazduh, elektromagnetsko polje putem kojih se prenose informacije, a u najširem sredstvo u procesu interakcije čoveka sa okruženjem. Ako se podaci koji se unose u medij posmatraju kao energija koja deformiše prostorno vremensku strukturu, onda čovek taj „signal“ može da uoči, tj. detektuje i to svojim čulima (sluh, vid) ili posredno, preko uređaja koji informaciju pretvaraju u oblik koji čovek može da detektuje. Multimediji su složeni tehničko tehnološki sistemi (telekomunikacioni sistemi, računarske mreže i sl.) U stvari njihov razvoj je tesno povezan sa tehničko-tehnološkim razvojem.

Medij

uredi

U računarstvu medij je nosilac ili prenosilac podataka. Procesi koje obuhvata rad računara sa medijima su akvizicija, skladištenje, reprezentacija, razmena, obrada i prezentacija medijskih podataka.

Prezentacioni medij je tip fizičkog sredstva koji se koristi pri komunikaciji čoveka i računara (tastatura, miš, displej, kamera...)

Smeštajni medij je tip fizičkog sredstva za skladištenje podatka (operativna memorija, optički disk...)

Prenosni medij je sredstvo za prenos podataka (upredena parica, koaksijalni kabl, optičko vlakno...)

Medij za razmenu tip fizičkog sredstva za razmenu podataka

Reprezentacioni medij za predstavljanje medijskih informacija u apstraktnoj formi pomoću skupa medijskih podataka i veza između njih. Na primer korisniku se tekst može saopštiti na osnovu datoteke koja sadrži bit mapiranu sliku u rasterskom grafičkom podsistemu, kolekcijom vektorskih grafičkih primitiva, HTML stranicom...)

Perceptivni medij je pojavni oblik nosioca informacija sa gledišta korisnika (predmet rada računara je digitalni mediji).

Multimedijalna komunikacija

uredi

Multimedijalna komunikacija je istovremeno korišćenje više medija (poput filma koji objedinjuje slike i zvuk, animaciju...) ili simultano korišćenje više načina komuniciranja (spoj teksta i fotografije, tj. slike, grafike i sl.)

Multimedijalni informacioni sistem

uredi

U računarstvu medij je prenosilac podatka. Multimedijalni informacioni sistem je informacioni sistem koji može da podrži interaktivnu komunikaciju korisnika sa računarskim sistemom i to u realnom vremenu, simultanim korišćenje različitih pojavnih oblika informacija (tekst, grafika, slika, muzika i sl).

Programi za pravljenje multimedijalnih sadržaja

uredi

Vidi još

uredi

Literatura

uredi
  • Dušan Starčević i saradnici MMIS, elektronsko izdanje, FON, Beograd