Nemačka 3. oklopna divizija

Nemačka 3. oklopna divizija (nem. 3. Panzer-Division) formirana je 1935. godine. Učestvovala je 1939. u invaziji na Poljsku, 1940. u invaziji na Francusku i 1941. u Operaciji Barbarosa. Na Istočnom frontu 1942. pokušala je da se probije na Kavkaz. Učestvovala je u Kurskoj bici kao deo 48. oklopnog korpusa boreći se zajedno sa 11. Oklopnom divizijom, 167. Pešadijskom devizijom i elitnom oklopnogranadirskom divizijom Grodojčland. Tokom bitke 3. oklopna divizija je upotrebljena za početni proboj sovjetskih položaja i nanela je velike gubitke Sovjetima. Kasnije je obezbeđivala bokove 48. oklopne divizije. Nakon sovjetskog protivudara 3. oklopna divizija neuspešno je pokušavala da odbrani Krakov. U kasnijem toku rata povlačila se na zapad zajedno sa ostalim nemačkim snagama. Početkom 1945. prebačena je iz Poljske u Mađarsku a na proleće u Austriju gde se predala Amerikancima na kraju rata.

Grb Nemačke 3. oklopne divizije

Spoljašnje vezeUredi