Prema zapovesti štaba Trećeg korpusa NOVJ[4], tri divizije (16, 36. i 38.) krenule su iz šire oblasti Šekovića u nastupanje prema Majevici i Semberiji. Kao protivmeru, štab 13. SS divizije pokrenuo je operaciju Folmond (nem. Vollmond) u cilju zaustavljanja i razbijanja ovih snaga. Na taj način došlo je do sudara koncentrisanih jakih snaga obeju strana u nastupanju. Do najžešćeg sudara došlo je u mestu Lopare i okolini. Tokom večeri 8. juna jedinice NOVJ su razbile delove 13. SS divizije i zauzele Lopare, a tokom sledećeg dana, nakon razbijanja daljih delova 13. SS divizije i artiljerijske položaje kod mesta Zajednica i Brezovače.

Napad NOVJ na Lopare juna 1943.
Deo Drugog svetskog rata
Vreme8.12. jun 1944.
Mesto
Sukobljene strane

Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije
Nacistička Njemačka
Nemački Vermaht
Komandanti i vođe
General Kosta Nađ, komandant Trećeg udarnog korpusa NOVJ Grupenfirer Karl-Gustav Zaubercvajg (nem. Gruppenführer Karl-Gustav Sauberzweig), komandant 13. SS divizije
Uključene jedinice
Šesnaesta vojvođanska divizija NOVJ (delovi)
38. istočnobosanska divizija NOVJ (delovi)
13. SS divizija (delovi)
Žrtve i gubici
59 poginulih, 165 ranjenih, 32 nestala[1][2] 205 poginulih, 538 ranjenih, 89 nestalih[3]

Štab 13. SS divizije naredio je protivnapad i ponovno zauzimanje Lopara po svaku cenu[5]. 9. i 10. jun protekli su u energičnim napadima i protivnapadima obeju strana. U tim borbama Nemci su imali visoke gubitke. Između ostalih, poginuli su hauptšturmfirer Drizner (nem. SS-Hauptsturmführer Driesner, Heinz), komandant Prvog bataljona 28. SS puka, i komandir 10. čete 28. puka oberšturmfirer Ajden (nem. SS-Obersturmführer Eiden, Johann)[5]. Tokom poslepodneva 10. juna Nemci su uspeli ponovo da zauzmu Lopare, a zatim i da ovladaju izgubljenim artiljerijskim položajima kod mesta Zajednice. Pošto nisu mogli da ih izvuku, partzani su zaplenjene haubice prilikom povlačenja uništili.

Štab 13. SS divizije je ove borbe, odnosno operaciju Folmond, predstavio kao uspeh, iako je prijavio visoke sopstvene gubitke od 822 borca (205 poginulih, 538 ranjenih i 89 nestalih)[3]. Nasuprot tome, autor knjige o 13. SS diviziji Džordž Lepre (Georg Lepre), borbu je predstavio kao težak udarac koji je uzdrmao diviziju, opisavši je u poglavlju pod karakterističnim naslovom "Disaster at Lopare".[6]

U istom izveštaju 1.586 ubijenih partizana. Izveštaj divizije o 3.000 ubijenih partizana komandant V SS korpusa Fleps ocenio je kao veliko preterivanje.[7] Naknadni izveštaj od 18. juna procenio je partizanske gubitke na čak 9.538 ljudi, od čega 4.526 poginulih.

Jedinice NOVJ koje su učestvovale u borbama oko Lopara (Prva i Druga vojvođanska i Sedamnaesta majevička brigada) prijavile su sopstvene gubitke od ukupno 256 izbačenih iz stroja (59 poginulih, 165 ranjenih i 32 nestala)[1][2].

Reference

uredi
  1. ^ a b Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 16. NOU divizije za juni 1944. godine, Zbornik NOR-a IV/26. str. 452.
  2. ^ a b Izvještaj štaba 17. majevičke brigade od 14. juna 1944. štabu 38. NOU divizije o borbama brigade u rejonu Lopara, Zbornik NOR-a IV/26, dokument 60. str. 230.
  3. ^ a b Dnevni izveštaj Komande Jugoistoka za 15. jun 1944 (Tagesmeldung OB Südost 15. jun 1944), NAW, T78, roll 331, frame 6289029 Arhivirano na sajtu Wayback Machine (10. мај 2013), Приступљено 9. 4. 2013.
  4. ^ Заповијест Штаба 3. корпуса НОВЈ од 4. јуна 1944. потчињеним јединицама за офанзивна дејства у правцу Мајевице, Посавине и Семберије, Зборник НОР-а IV/26. стр. 452.
  5. ^ а б Lepre, HIMMLER'S BOSNIAN DIVISION. стр. 220.
  6. ^ Lepre, HIMMLER'S BOSNIAN DIVISION. стр. 214.
  7. ^ Lepre, HIMMLER'S BOSNIAN DIVISION. стр. 222.

Литература

uredi

Спољашње везе

uredi