Opsada Jerusalima (597. p. n. e.)

Opsadu Jerusalima 597. godine p. n. e. izvršio je novovavilonski car Nabuhodonosor II. Završena je pobedom Vavilonjana i osvajanjem grada. Nakon osvajanja grada, judejski kralj i veliki deo stanovništva deportovani su u Vavilon čime je otpočelo Vavilonsko ropstvo.

Opsada Jerusalima
Deo [[]]

Nabukodonosor II, osvajač Jerusalima
Vreme597. p. n. e.
Mesto
Ishod pobeda Vavilonjana, početak Vavilonskog ropstva
Sukobljene strane
Novovavilonsko carstvo Kraljevstvo Judeja
Komandanti i vođe
Nabukodonosor II Joakim

Opsada Uredi

Godine 605. p. n. e. umro je osnivač Novovavilonskog carstva, Nabopolasar. Na presto dolazi Nabuhodonosor koji je nastavio politiku svoga prethodnika. U ratu sa Egiptom je bio uspešan te je odneo pobedu u bici kod Karhemiša 601. godine p. n. e. Međutim, pokušaj osvajanja samog Egipta (pod Nehom II) je završen neuspehom. Neho je nakon povlačenja Asiraca podstrekavao mnoge asirske vazale na Levantu da se pobune. Jedan od njih bio je i judejski kralj Joakim koji je i ranije bio pro-egipatski orijentisan budući da mu je Neho 609. godine p. n. e. pomogao da se domogne vlasti.

Nabuhodonosor je okupio veliku vojsku kako bi očuvao vavilonsku dominaciju na Levantu. Sa njom je opseo grad. Tokom opsade je umro kralj Joakim (verovatno 10. decembra 598. godine p. n. e.). Nasledio ga je sin Joahin. Vavilonska hronika navodi da je Jerusalim pao na "drugi dan meseca Adara". Nakon osvajanja, Nabuhodonosor pljačka Jerusalim i Hram, a kralj i veliki deo stanovnika Judeje (oko 10.000 ljudi) su deportovani u Vavilon. Time je otpočelo Vavilonsko ropstvo. Prema Bibliji, u gradu su ostali samo najsiromašniji, a u Vavilon su prenesena blaga i ukrasi Hrama, uključujući i zlatne posude kralja Solomona. Nabuhodonosor je za novog vladara postavio Sedekiju, vazalnog vavilonskog kralja.

Literatura Uredi

  • Kurt, Ameli (2012). Stari istok. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ISBN 978-8617180872. 
  • Avdijev, V. I. (1952). Istorija starog istoka. Beograd: Naučna knjiga. 
  • Istorija starog veka 1 - dr Momir Jović, Pergament, Priština 1995. godina