Pad srpskih zemalja pod tursku vlast

Pad srpskih zemalja pod tursku vlast obuhvata više događaja u kojima su srpske srednjovjekovne zemlje izgubile nezavisnost, a njihove srpske dinastije su prestale da postoje. Ovi događaji istovremeno predstavljaju i kraj skoro milenijumskog državnog i kulturnog kontinuiteta Srba na ovim prostorima.

LiteraturaUredi