Periodičnost funkcije

U matematici, periodična funkcija je funkcija koja ponavlja svoje vrednosti u pravilnim intervalima ili periodima. Najvažniji primeri su trigonometrijske funkcije, koje se ponavljaju u intervalima od 2π radijana. Periodične funkcije se koriste u nauci za opisivanje oscilacija, talasa i drugih pojava koje pokazuju periodičnost. Svaka funkcija koja nije periodična naziva se aperiodna.

Ilustracija periodične funkcije sa periodom

Definicija uredi

Za funkciju realne promenljive   kažemo da je periodična sa periodom  , ako postoji   takvo da važi:

 

Najmanji takav broj   (ako postoji), naziva se osnovni period funkcije  .

Neke periodične funkcije uredi

Sinusna i kosinusna funkcija uredi

 
Grafik f(x) = sin(x) i g(x) = cos(x); obe funkcije su periodične sa periodom 2π.

Sinusna i kosinusna funkcija, sinusoida i kosinusoida, obe su periodične funkcije i to obe sa periodom  .

Funkcija "ceo deo" uredi

 
Funkcija "ceo deo"

Funkcija "ceo deo" je periodična sa periodom 1.

Dirihleova funkcija uredi

Jedna od interesantnih periodičnih funkcija je, recimo, Dirihleova funkcija   definisana kao:

 

koja je periodična, ali nema najmanji period.

Tomaova funkcija uredi

 
Tomaova funkcija

Modifikovana Dirihleova funkcija, koja zadržava njene karakteristične osobine, ali je grafički zanimljivija, je Tomaova funkcija.

Tomaova funkcija   se definiše kao:

 

Vidi još uredi

Možda će te interesovati i neke druge osobine funkcija:

Literatura uredi

  • Dušan Adnađević, Zoran Kadelburg: Matematička analiza 1, Studentski trg, Beograd, 1995.