Ražanj za pečenje

Ražanj za pečenje je drvena ili metalna šipka za pečenje mesa.

Prase na ražnju
Jagnje na ražnju

Šipka se namešta na dva nosača u obliku slova Y tako da može da se okreće oko svoje osovine, kao što se to može videti na slikama. Pre toga se između ova dva nosača loži vatra dok se ne dobije žar u većoj količini. Onda se na ražanj nabode meso i postavi na nosače. Meso se po potrebi usoli i prelije raznim začinim. Zatim se ražanj sa mesom ravnomerno okreće iznad vatre dok se meso ne ispeče. Tokom pečenja se meso povremeno preliva vodom i raznim začinima.

Ražanj se okreće ručno ili se za to koristi snaga vodene bujice (reka ili potok) slično vodenici. U novije vreme se ražanj okreće pomoću elektromotora. Na ražanj se najčešće stavlja cela (posle klanja i obrade) životinja: vo, ovan, jagnje, jarac, jare, svinja, prase, živina... Na ražnju se može peći i razna divljač.

Pečenjem na ražnju se dobija veoma ukusno meso pečenje sa ražnja i to je specijalitet u našim krajevima i može biti postavljen pored restorana, kafane ili pored velikog šatora (šatre) na vašarima.

U novije vreme se proizvode i specijalni električni štednjaci (šporeti) u čijim je rernama (pećnicama) instaliran mehanizam za pečenje manje količine mesa na ražnju (najčešće za živinsko meso).