Crkva Bogorodičinog Vavedenja u Dolcu

објекат и непокретно културно добро у Пећком управном округу, Србија

Crkva Bogorodičinog Vavedenja se nalazila u Dolcu, naseljenom mestu na teritoriji opštine Kline. Podignuta je tokom 14. veka, ubrajala se u spomenike kulture od izuzetnog značaja.

Crkva Bogorodičinog Vavedenja u Dolcu
Crkva Bogorodičinog Vavedenja
Opšte informacije
MestoDolac
OpštinaKlina
Vreme nastanka14. vek
Tip kulturnog dobraSpomenik kulture od izuzetnog značaja
Nadležna ustanova za zaštituPokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Kosova i Metohije

Istorijat uredi

Prema arheološkim podacima, na uzvišenju iznad sela Dolac još u 14. veku postojao je manastir. U turskom popisu iz 1455. godine pominju se tri njegova monaha, dok o većoj obnovi s kraja 16. i prvih decenija 17. veka svedoče kameni ostaci ogradnog zida, kule, ulazne kapije i česme, dok je spratni konak svakako mlađi.

Izgled uredi

U središtu porte se nalazila mala, jednobrodna crkva sa polukružnom apsidom. Jedini arhitektonski ukras postojao je na njenim poprečnim fasadama, u vidu luka oslonjenog na konzole koji je odcrtavao liniju svoda u unutrašnjosti. Živopis su obrazovale čak tri, hronološki različite celine. Najstarije zidne slike, u zoni stojećih figura na zapadnom i severnom zidu, mogle bi poticati s prelaza 14. u 15. vek i prema stilskim odlikama pripisane su čuvenoj zrzanskoj radionici jeromonaha Makarija. Kraju 15. ili početku narednog veka pripadale bi freske u istočnom delu crkve, dok je natpisom u oltaru treća faza datovana u 1619/1620. godinu. Imena priložnika bila su ispisana uz freske čiju su izradu platili.

Arheološka istraživanja manjeg obima izvedena su na kompleksu u periodu 19931995. godine, a neophodni konzervatorski radovi na freskama 1991. godine.

Razaranje crkve 1999. godine uredi

Jula meseca 1999. godine, nakon dolaska italijanskih snaga KFOR-a, albanski ekstremisti su crkvu opljačkali a časnu trpezu uništili u komade. Crkva je iznutra zapaljena. Crkva je minirana početkom avgusta 1999. i sravnjena sa zemljom.[1]

Vidi još uredi

Izvori uredi

Spoljašnje veze uredi


Napomena: Sadržaj ovog članka je jednim delom ili u celosti preuzet sa http://www.sanu.ac.rs. Nosilac autorskih prava nad materijalom je dao dozvolu da se isti objavi pod slobodnom licencom. Dokaz o tome se nalazi na OTRS sistemu, a broj tiketa sa konkretnom dozvolom je 2009072410055859.