Šesta srpska brigada NOVJ

Šesta srpska brigada NOVJ formirana je 16. januara 1944. godine na u selu Obraždi kod Lebana pod nazivom Četvrta južnomoravska brigada. U njen sastav su ušli Kukavički, Pasjački i Jablanički bataljon Prvog južnomoravskog NOP odreda, ukupno oko 700 boraca.

Šesta srpska brigada
Postojanje16. januar 1944mart 1945.
Mesto formiranja:
Obražda, kod Lebana
Formacija3 bataljona
Jačina700 vojnika i oficira[1]
DeoNarodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Angažovanje
OdlikovanjaOrden zasluga za narod

Borbeni put brigade uredi

U januaru je vodila borbe sa delovima bugarskog 133. puka kod sela Dobrotića i sa delovima bugarske 27. divizije na putu Leskovac-Lebane. U februaru je kod sela Jošanice razbila delove Topličkog korpusa JVuO, a u martu učestvovala u borbama protiv četničke Rasinsko-topličke grupe korpusa. Preimenovana je u Šestu srpsku brigadu 7. maja 1944. godine, a od 20. maja učestvovala je u operacijama 22. srpske divizije NOVJ, u čijem je sastavu bila do 1. septembra 1944, kad je rasformirana i njenim ljudstvom popunjene Četvrta i Peta srpska brigada. Ponovno je formirana kao Šesta srpska brigada u selu Bucima 17. septembra, u sastavu od četiri bataljona sa oko 750 boraca. Bila je u sastavu Druge proleterske divizije. Rasformirana je polovinom marta 1945. godine. Ukazom Predsednika FNRJ od 22. decembra 1961. odlikovana je Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvezdom.[1]

Reference uredi

  1. ^ a b Vojna enciklopedija, 173. str.

Literatura uredi