49. makedonska divizija NOVJ

49. makedonska divizija NOVJ formirana je 10. septembra 1944. godine u selu Crnovec kod Bitolja. Pri osnivanju su u njen sastav ušle Peta i Sedma makedonska brigada i Bitoljsko-prespanski partizanski odred. Početkom oktobra 1944. godine, je reorganizovana i u njen su sastav ušle Druga makedonska brigada i Kostursko-lerinski bataljon „Goče“. Nakon toga je ušla u sastav Petnaestog korpusa NOVJ. U tom je trenutku imala 4.200 boraca i oficira.

49. makedonska divizija
Jugoslovenska partizanska zastava
Postojanje10. septembar 1944.
Mesto formiranja:
Crnovec, kod Bitolja
FormacijaPeta makedonska brigada
Sedma makedonska brigada
Bitoljsko-prespanski odred
Jačina4.200 boraca i oficira[traži se izvor]
DeoNarodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Angažovanje
Komandanti
KomandantVasko Karangeleski

Borbeni put divizije

uredi

Nakon oslobođenja Prilepa, 2. septembra 1944. godine, Drugu brigadu je u njezinom sastavu zamenila Deveta makedonska brigada. Posle toga su njen sastav formirale Peta, Sedma i Deveta makedonska i Prva egejska brigada.

Vodila je borbe na komunikacijama Lerin-Bitolj i Ohrid-Resen-Bitolj-Prilep protiv nemačke Armijske grupe E, koja se probijala iz Grčke. U decembru 1944. godine, u njen su sastav ušle Šesta, Deveta i Jedanaesta makedonska i Prva makedonska artiljerijska brigada.

Literatura

uredi