Хистогенеза (од гр. histos - ткиво; genesis - образовање, развиће) је свеукупност процеса којима се диференцијацијом појединих ћелија формира карактеристичан изглед ткива у току онтогенетског развића. У образовању ткива учествују клицини листови: ектодерм, ендодерм и мезодерм. За свако ткиво се зна тачно који клицини листови учествују у његовом образовању па тако мишићно ткиво настаје од мезодерма, а нервно од ектодерма, мада има и ткива која настају од више клициних листова, као нпр. епител коже настаје од ектодерма, а цревни епител од ендодерма.

Распоред клициних листова у двослојној гаструли (2) (ектодерм - наранжасто; ендодерм - црвено) насталој од бластуле (1)

Клицини листови

уреди

Образују се током процеса гаструлације када се од једнослојне бластуле образује прво двослојна, а затим и трослојна гаструла. Двослојна гаструла се састоји од ектодерма и ендодерма, који се заједно називају примарни клицини листови. У трослојној гаструли образује се и мезодерм, од ендодерма или ектодерма.

Преглед органа - деривата клициних листова

уреди
клицин лист категорија дериват
ендодерм генерално[1] гастроинтестинални тракт
ендодерм генерално систем за дисање
ендодерм генерално ендокрине жлезде и органи (јетра и гуштерача)
мезодерм генерално скелетни систем
мезодерм генерално већим делом крвни систем
мезодерм генерално везивно ткиво
Mesoderm генерално екскреторни систем
Mesoderm генерално мезенхим
мезодерм генерално мезотелијум
мезодерм генерално мишићни систем
мезодерм генерално перитонеум (секундарна телесна дупља)
мезодерм генерално полни систем
мезодерм кичмењаци[2] хордомезодерм
ектодерм генерално нервни систем
ектодерм генерално кожни систем
ектодерм кичмењаци кожа (укључујући кожне жлезде, длаке, нокте)
ектодерм генерално епител усне и носне дупље]]
ектодерм генерално сочиво и рожњача ока, такође и мрежњача
ектодерм кичмењаци меланоците
ектодерм кичмењаци периферни нервни систем
ектодерм кичмењаци хрскавица лица
ектодерм кичмењаци дентин
ектодерм кичмењаци мозак (rhombencephalon, mesencephalon и prosencephalon)
ектодерм кичмењаци кичмени нерви и моторни неурони
ектодерм кичмењаци ретина
 1. ^ генерално односи се на све или на већину животиња.
 2. ^ кичмењаци односи се на све или на већину кичмењака

Литература

уреди
 • Ћурчић, Б: Развиће животиња, Научна књига, Београд, 1990.
 • Маричек, Магдалена; Ћурчић, Б; Радовић, И: Специјална зоологија, Научна књига, Београд, 1996.
 • Милин Ј. и сарадници: Ембриологија, Универзитет у Новом Саду, 1997.
 • Пантић, В:Биологија ћелије, Универзитет у Београду, Београд, 1997.
 • Пантић, В: Ембриологија, Научна књига, Београд, 1989.
 • Петровић, В. М, Радојчић, Р, М: Упоредна физиологија (други део), ЗУНС, Београд, 1994.
 • Поповић С: Ембриологија човека, Дечје новине, Београд, 1990.
 • Трпинац, Д: Хистологија, Кућа штампе, Београд, 2001.
 • Шербан, М, Нада: Покретне и непокретне ћелије - увод у хистологију, Савремена администрација, Београд, 1995.

Спољашње везе

уреди