Битка је судар наоружане војне јединице или групе у току рата, која има за циљ да порази и успостави доминацију над неком другом војном јединицом или групом. Исход битке може бити пресудан за даљи ток рата, а каткда и за његов крај.

Борбене радње током рата су радње које имају за циљ војно уништавање противнички убјеђених трупа. Борбе се изводе у оквиру операције. Више временски и територијално повезаних борби, као дио једне операције, називају се битка.

Војничка битка може бити копнена, поморска, ваздушна и комбинована. Правила настала на искуству стеченом у појединим биткама зову се стратегија и тактика.

Многе битке називају се у литератури именом стратегијских објеката око којих се битка водила (нпр. Московска, Стаљинградска, Берлинска и др.), а понекад се тај термин употребљава условно као Битка за рањенике, Битка за Атлантик, Битка за Берлин.