Влада Јосипа Броза Тита од 27. априла 1950. године

Влада је именована на 2-гој заједничкој седници Савезног већа и Већа народа 27. IV. 1950.[1]

Влада ФНРЈ
Датум оснивања27. април 1950.
Претходне администрације
Расформирано14. јануар 1953.
Замењена са администрацијом
СедиштеБеоград
Федеративна Народна Република Југославија
Председник Владе ФНРЈ

Историја уреди

По указу о образовању односно именовању друге владе ФНРЈ, од 27. априла 1950, у састав владе улазило је око 30 непосредних органа − министарства, савети, комисије, комитети, генералне дирекције и што је од посебног интереса нагласити, министар владе ФНРЈ − генерани секретар владе.

Указом о реорганизације Владе ФНРЈ од 6. априла 1951. број непосредних органа владе је смањен. Укида се већи број привредних министарстава, као и комитети који нестају као организационе форме органа управе. Као органи владе задржани су само министарстава и савети, тако да владу ФНРЈ, поред Председништва владе, сачињавају седам министарстава (народне одбране, иностраних послова, унутрашњих послова, финансија, правосуђа, спољње трговине и поморства) и осам савета (за законодавство и организацију, индустрију и грађевинарство, пољопривреду и шумарство, промет робим, саобраћај и везе, науку и културу, народно здравље и социјалну политику и Привредни савет). Даљом реорганизациом државне управе крајем 1951. укинуто је Министарство спољње трговине и четири савета из области индустрије и грађевинарства, а основан је Савет за индустрију и грађевинарство.[2]

Чланови владе уреди

Влада ФНРЈ, 27.4.1950—14.1.1953.
Функција Слика Име и презиме Детаљи
Председник Владе и Министар народне одбране   Јосип Броз Тито
Потпредседник Владе, Министар иностраних послова и Председник Савета за законодавство и изградњу народне власти   Едвард Кардељ
Потпредседник Владе и Министар унутрашњих послова   Александар Ранковић
Потпредседник Владе и Председник Комисије државне контроле   др Благоје Нешковић Комисија државне контроле ФНРЈ укинута указом Президијума Народне скупштине ФНРЈ од 31. 1. 1951.
Потпредседник Владе до 15. 11. 1952.
Министар Владе ФНРЈ   Милован Ђилас
Министар Владе ФНРЈ   Сава Косановић
Министар Владе ФНРЈ   Станоје Симић до 9. 6. 1950..
Министар Владе ФНРЈ — Председник Комитета за туризам и угоститељство од 9. 6. 1950. до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ и од 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ Влада Зечевић од 6. 4. до 6. 10. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Председник Савета за културу и науку   Родољуб Чолаковић
Министар правосуђа   Фране Фрол
Министар Владе ФНРЈ — Председник Комитета за заштиту народног здравља   др Павле Грегорић до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Председник Савета за народно здравље и социјалну политику од 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Председник Привредног савета и Председник Савезне планске комисије   Борис Кидрич Дужности председника Савезне планске комисије разрешен 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Председник Привредног савета
Министар финансија   Добривоје Радосављевић до 6. 10. 1951.
  Милентије Поповић од 6. 10. 1951.
Министар спољне трговине   Милентије Поповић до 6. 10. 1951. када је Министарство спољне трговине ФНРЈ укинуто
Министар Владе ФНРЈ — Председник Савета за енергетику и екстрактивну индустрију   Светозар Вукмановић до 6. 10. 1951. када је Савет за енергетику и екстрактивну индустрију укинут
Министар Владе ФНРЈ — Председник Савета за грађевинарство и грађевинску индустрију   Љубчо Арсов до 6. 10. 1951. када је Савет за грађевинске послове укинут
Министар Владе ФНРЈ — Председник Савета за индустрију и грађевинарство   Светозар Вукмановић од 6. 10. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — заменик Председника Савета за индустрију и грађевинарство   Љубчо Арсов од 6. 10. 1951.
Министар тешке индустрије   Франц Лескошек до 12. 6. 1950.
Министар Владе ФНРЈ — Председник Савета за машиноградњу   Франц Лескошек од 12. 6. 1950.
до 6. 10. 1951. када је Савет за машиноградњу укинут
Министар Владе ФНРЈ — Председник Савета за пољопривреду и шумарство   инг. Мијалко Тодоровић
Министар Владе ФНРЈ — Председник Савета за саобраћај и везе   Божидар Масларић до 6. 4. 1951.
  Тодор Вујасиновић од 6. 4. до 6. 10. 1951.
  Крсто Попивода од 6. 10. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Председник Савета за прерађивачку индустрију   Рато Дугоњић до 6. 10. 1951. када је Савет за прерађивачку индустрију укинут
Министар Владе ФНРЈ — Председник Савета за промет робом   Осман Карабеговић
Министар рада и Министар за новоослобођене крајева   Већеслав Хољевац до 6. 4. 1951.
Министар железница   Тодор Вујасиновић до 6. 4. 1951.
Министар поморства   Вицко Крстуловић до 6. 4. 1951.
  Макс Баће од 6. 4. 1951. до 22. 9. 1952.
Министар саобраћаја Влада Зечевић до 6. 4. 1951.
Министар пошта др Заим Шарац до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Председник Комитета за електропривреду инг. Никола Петровић до 12. 6. 1950.
Министар Владе ФНРЈ — Генерални директор за машиноградњу инг. Никола Петровић од 12. 6. 1950. до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Председник Комитета за водопривреду   др Васо Чубриловић до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Председник Комитета за угаљ   Антун Бибер до 12. 6. 1950.
Министар Владе ФНРЈ — Председник Комитета за неметале   Страхил Гигов до 12. 6. 1950.
Министар Владе ФНРЈ — Генерални директор за црну металургију   Страхил Гигов од 12. 6. 1950. до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Генерални директор металургије   Вељко Мићуновић до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Генерални директор за производњу и прераду нафте   Милка Минић до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Генерални секретар Владе ФНРЈ   Љубодраг Ђурић до 10. 11. 1952.

[1][3]

Референце уреди