Влада ФНРЈ је била највиши извршни и управни орган државне власти у Федеративној Народној Републици Југославији од 1946. до 1953.

Влада ФНРЈ
Датум оснивања1946.
Претходне администрације
Расформирано1953.
Замењена са администрацијом
СедиштеБеоград
Федеративна Народна Република Југославија
Председник Владе

Састав уреди

Владу ФНРЈ је именовала и разрешавала Народна скупштина ФНРЈ на заједничкој седници оба дома — Савезног већа и Већа народа. Била је одговорна Народној скупштини, а у времену између два њена заседања рачуне о свом раду полагала је Президијуму Народне скупштине ФНРЈ.[1]

Владу ФНРЈ су сачињавали: председник, потпредседници, министри, председник Савезне планске комисије и председник Савезне контролне комисије. Председник Владе ФНРЈ је представљао Владу, председавао седницама и руководио радом Владе.[2]

Министри су руководили гранама државне управе које су улазиле у надлежност ФНРЈ. Влада је могла имати и министре без ресора. Министарства су била општесавезна или савезно-републиканска. Општесавезна министарства су руководила преко сопствених органа одређеном граном државне управе непосредно на читавој територији ФНРЈ. Могла су постављати своје опуномоћенике при владама република и оснивати одељења и одсеке при народним одборима. Савезно-републиканска министарства су руководила одређеном граном државне управе посредно преко одговарајућих министарстава у народним републикама, а непосредно су могла управљати само одређеним пословима, предузећима и установама општедржавног значаја.[3]

При Влади ФНРЈ су постојали и комитети на подручју просвете и културе, народног здравља и социјалног старања, ради општег руководства у тим гранама државне управе.[4] Седиште Владе ФНРЈ се налазило од 1946. до 1953. године у Старом двору.

Делокруг уреди

Влада ФНРЈ је:[5]

 • усмеравала и усклађивала рад својих министарстава, комисија и комитета;
 • старала се о припреми и остварењу општедржавног привредног плана и буџета;
 • утврђивала и остваривала годишње привредне планове;
 • руководила кредитним и новчаним системом;
 • предузимала све потребне мере за осигурање и заштиту уставног поретка и грађанских права;
 • руководила општом организацијом Југословенске армије;
 • руководила одржавањем односа са страним државама;
 • старала се о испуњавању међународних уговора и обавеза;
 • решавала о законским предлозима појединих чланова Владе, који су се подносили Народној скупштини ФНРЈ;
 • прописивала унутрашње уређење министарстава и подређених установа;
 • оснивала комитете, комисије и установе у циљу спровођења привредних, одбрамбених и културних мера.

Види још уреди

Извори уреди

 1. ^ Члан 77. Устава Федеративне Народне Републике Југославије (1946)
 2. ^ Чланови 81. и 83. Устава ФНРЈ (1946)
 3. ^ Чланови 81, 85, 86, 87. и 88. Устава ФНРЈ (1946)
 4. ^ Члан 89. Устава ФНРЈ (1946)
 5. ^ Члан 80. Устава ФНРЈ (1946)