Држављанство Републике Србије

За друге употребе, погледајте Српско држављанство (вишезначна одредница).

Држављанство Републике Србије је држављанство које се може добити у Републици Србији. Базира се на принципу ius sanguinis, односно на принципу порекла. Што значи да лица могу добити они који имају бар једног родитеља који има држављанство Србије.

Мали државни Грб Републике Србије.

Народна скупштина Републике Србије 14. децембра 2004. године донела је Закон о држављанству Републике Србије. Тај закон је ступио на снагу 29. децембра 2004. године а примена тог закона је почела 27. фебруара 2005. године.

Процедура за стицање држављанства Србије је олакшана за децу која су рођена у Србији. У случају да родитељи детета немају држављанство или им је држављанство непознато, дете по рођењу добија држављанство. Дете које је нађено или се не зна ко су му родитељи, добија држављанство Србије.

Процедура за стицање држављанства је такође олакшана за особе које су се одрекле свог претходног држављанства. Особе са десетогодишњим боравком у Србији имају право да затраже и добију држављанство.

Особе које су склопиле брак са држављанином или држављанком Србије могу добити држављанство али под условом да брак траје најмање 3 године.

Захтев за добијање држављанства Републике Србије треба да се преда у полицијским управама по месту пребивалишта, а ако живите у иностранству може да се поднесе и преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије.

Процедура за стицање држављанства Републике Србије је посебна и траје мање за особе које су имале држављанство Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

Странци могу на свој захтев бити примљени у држављанство Републике Србије под условом да су пунолетни, да су у радном односу, да имају најмање три године непрекидно пријављено пребивалиште на територији Републике Србије и доказ о отпусту или одрицању претходног држављанства.

Двојно држављанствоУреди

Закон дозвољава поседовање и другог држављанства у одређеним ситуацијама, попут добијања држављанства по одредбама из међународних уговора, кад Влада процени да је давање држављанства странцу од националног значаја, када друга држава одбија да се лице одрекне држављанства или му даје услове за одрицање држављанства које лице не може испунити, кад то није могуће и кад се разумно не може очекивати.

Такође припадници српског народа ван граница Србије могу поднети захтев о стицању држављанства Србије, без претходног одрицања страног држављанства.

До јуна 2021. године договори о двојним држављанствима је постигнут само са Босном и Херцеговином 29. октобра 2002. године, током постојања Савезне Републике Југославије. Србија као правни наследник СР Југославије, овај договор о двојном држављанству се и даље примењује.

Види јошУреди

Спољашње везеУреди