Комунална милиција (Србија)

Комунална милиција је орган локалне самоуправе која има право формирања Комуналне милиције у складу са Законом о комуналној милицији, задужен за одржавање комуналног реда. Функција Комуналне милиције јесте да растерети полицију опште надлежности од проблематике која је типична за урбане средине, а захтева много више комуникације са грађанима уз минималну примену силе.[1]

Свака општина у Републици Србији има право формирања своје комуналне милиције. Радно време је двадесет четири часа дневно, укључујући и викенде, нерадне дане и државне празнике. Комунални милиционари своју делатност могу вршити униформисани, као и без униформе, у цивилу. Изглед униформе, ознака и службене легитимације комуналне милиције одређује надлежна локална самоуправа. Као и полицајци, сматрају се „службеним лицима“ са одговарајућом кривично правном заштитом. Од средстава принуде имају службене палице, распршиваче са надражујућим дејством и средства за везивање, док имају и право употребе физичке силе.

Област радаУреди

Комунална милиција се бави следећим проблемима:

 • Заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град;
 • Јавна чистоћа;
 • Превоз и депоновање комуналног и другог отпада;
 • Одвођење атмосферских и отпадних вода;
 • Снабдевање водом;
 • Јавни линијски превоз у друмском саобраћају на територији града;
 • Такси превоз;
 • Одржавање пијаца, паркова, зелених и других површина;
 • Саобраћајне ознаке и сигнализација;
 • Противпожарна заштита;
 • Привремени пословни објекти;
 • Паркирање;
 • Превоз путника у градском и приградском саобраћају;
 • Претерана бука у густо насељеним квартовима;
 • Прекорачење радног времена у угоститељским објектима;
 • Препродаја на улицама и локалним путевима;
 • Контролисање примене закона којим се уређују знамења Републике Србије, осим у односу на државне органе, органе територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоце јавних овлашћења.

ОвлашћењаУреди

 • Провера идентитета;
 • Изрицање упозорења;
 • Давање усмених наређења;
 • Довођење;
 • Прикупљање обавештења у циљу откривања прекршаја и њихових учинилаца;
 • Преглед лица и предмета;
 • Привремено одузимање предмета;
 • Заустављање и прегледање возила;
 • Видео и аудио снимање прекршаја;
 • Употреба средстава принуде: физичке снаге, распршивача са надражујућим дејством, палица и средстава за везивање.

Комуникација са грађанимаУреди

Комунална милиција је орган локалне самоуправе који има за циљ да оствари уску сарадњу са грађанима ради обављања својих задатака, прикупљање информација о комуналним проблемима и ометању комуналног реда.

Грађани све пријаве, поднеске и обавештења комуналној милицији могу упућивати:

 • Телефонским позивом командно-оперативног центра који је доступан од 00 до 24 часа дневно
 • Писаним путем
 • Електронским путем

Без обзира на начин добијене информације, комунална милиција има дужност да реагује и да о предузетим мерама из своје надлежности обавести грађанина, уколико је грађанин оставио своје податке (сваки грађанин се може позвати на анонимност приликом вршења пријаве или давања обавештења комуналној милицији путем телефона, писаним или електронским путем).

Притужба на рад комуналне милиције се упућује Одељењу унутрашње контроле или старешини комуналног милиционара на чији се рад притужује.

РеференцеУреди

 1. ^ „Zakon o komunalnoj miliciji”. Paragraf. Приступљено 27. 1. 2020. 

Спољашње везеУреди