Сарматија је историјски назив за део источне Европе који су у античко доба насељавали Сармати. У географском смислу, река Дон (Танаис) је Сарматију делила на два велика дела: европску Сарматију на западу и азијску Сарматију на истоку (и азијска Сарматија се, међутим, налазила на подручју које се данас сматра делом Европе).

Европска и азијска Сарматија, карта из књиге Јована Рајића из 1794. године.
Античка Сарматија, на карти штампаној у Лондону 1801.