Списак партизанских одреда из Словеније

Партизански одреди формирани на територији Словеније били су део Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије, који су се током Народноослободилачког рата, од јула 1941. до маја 1945. године, борили против окупатора и његових сарадника. Њима је командовао Главни штаб НОВ и ПО Словеније, а по потреби и Врховни штаб НОВ и ПОЈ.

Први партизански одреди на територији Словеније почели су се формирати током 1942. године. На војно-политичком саветовању у Стојицама, одржаном септембра 1941. године, руководство Народноослободилачког покрета је јасно дефинисало организацију партизанских одреда.

У току Народноослободилачког рата на територији Словеније формирано је преко двадесет партизанских одреда.

Током ослобођења Словеније 1945. године, партизански одреди су расформирани, а њихово људство је или упућивано у састав других јединица НОВЈ или КНОЈ-а или демобилисано.

Списак партизанских одреда у СловенијиУреди

одред датум формирања место формирања командант политички комесар
Белокрањски одред 20. јун 1942. Бела крајина
Бришко-бенешки одред 6. октобар 1943. Бенешка Словенија
Горењски одред друга половина јуна 1942. Горењска
Долењски одред почетак маја 1942. Долењска
Западнодолењски одред крајем јуна 1942. Долењска
Западнокорушки одред фебруар 1944. западна Корушка
Идријски одред половина септембра 1943. околина Идрије
Истарски одред половина септембра 1943. Бркини
Источнокорушки одред фебруар 1942. источна Корушка
Јесеничко-бохињски одред 30. август 1944. околина Постојне
Јужноприморски одред 13. фебруар 1943. Приморска
Камнишко-засавски одред 14. јануар 1943. источни део Горењске Иван Белец Антон Грошељ
Козјански одред пролеће 1944. Козјанско Марјан Јерин
Кокршки одред 18. јун 1942. Горењска
Корушки одред крајем септембра 1944. Корушка
Кочевски одред крајем јуна 1942. околина Кочевја
Кримски одред почетком јуна 1942. Нотрањска
Кршки одред друга половина јуна 1942. Долењска
Нотрањски одред 24. април 1942. Нотрањска Бојан Полак, нх Јанез Хрибар Тоне, нх
Похорски одред 1. мај 1942. Стична, Долењска
Приморски одред почетком августа 1943. Приморска
Савињски одред 1. мај 1942. околина Стичне, Долењска Алојз Колман Марок, нх Борис Чижмек
Северноприморски одред 13. фебруар 1943. Приморска
Сошки одред 27. август 1942. Нотрањска
Шкофјелошки одред почетком августа 1944. Нотрањска
Штајерски одред почетком септембра 1943. планина Похорје

ЛитератураУреди