Темперамент

Темперамент је склоп урођених предиспозиција емоционалног доживљавања и реаговања. Темперамент је одређен наслеђем, телесном конституцијом и, посебно, грађом и функционисањем аутономног нервног и ендокриног система. Прву и најпознатију теорију и типологију темперамента дали су Хипократ и римски лекар Гален (2. в. н. е.). Према овој теорији, у зависности од тога који од четири телесна сока преовлађује у организму, испољиће се један од четири типа темперамента: флегматичан (миран), колеричан (необуздан), меланхоличан (слаб) или сангвиничан (живахан).

ЛитератураУреди