Уклештени меандар

Уклештени меандар је меандар чија речна долина у попречном профилу има карактер клисуре или кањона.

Клисура Владикине плоче (Стара планина), где река Височица гради уклештене меандре
Уклештени меандри које гради река Увац

Уклештени меандри представљају изузетан пример наглог појачања вертикалне флувијалне ерозије. Наиме, река је некада била развијена на знатно вишем нивоу, где је имала нормалну долину, са широким дном, по којем је мигрирала и слободно формирала меандре. Услед наглог појачања вертикалне ерозије, река није имала времена да исправи своје корито. Усецање је настављено по меандру, па је тај део долине добио карактер клисуре.

ЛитератураУреди

  1. Анђелић М. 1990. Геоморфологија. Београд: Војногеографски институт
  2. Марковић М., Павловић Р., Чупковић Т. 2003. Геоморфологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
  3. Пешић Л. 2001. Општа геологија - Егзодинамика. Београд: Рударско-геолошки факултет