Лабораторија

(преусмерено са Хемијска лабораторија)

Лабораторија је специјално опремљена просторија која својим уређајима и опремом омогућава извођење одговарајућих научно-истраживачких поступака.

Под термином лабораторија, обично се подразумева хемијска лабораторија, мада лабораторију користе и друге науке и то не увек природне (пр. језичка или информатичка лабораторија). Према својој намени, начину и врсти посла, лабораторија може бити специјализована за поједине дисциплине једне науке, па тако у хемији разликујемо лабораторије за аналитичку хемију, препаративну неорганску и органску синтезу, биохемију итд. Без обзира на врсту посла, свака хемијска лабораторија мора да буде пространа, осветљена и добро проветрена.[1]

Biochemistry laboratory MPI-CBG-panorama.JPG

ГалеријаУреди

ИзвориУреди

  1. ^ Нешић, С. & Вучетић, Ј. 1988. Неорганска препаративна хемија. Грађевинска књига: Београд.